Categorie: Persberichten | Posted: 2011-02-03

Ministerie van Defensie tekent nieuwe raamovereenkomst met Sectra

Het ministerie van Defensie heeft een nieuwe driejarige raamovereenkomst met Sectra ondertekend. Deze raamovereenkomst betreft de levering van Tigerproducten en diensten die worden gebruikt om gesproken communicatie en datacommunicatie te beveiligen tegen afluisteren.

Het ministerie van Defensie heeft al langer een raamovereenkomst met Sectra over de levering van Tiger XS. Deze raamovereenkomst is nu vernieuwd met een looptijd van drie jaar. Ook service en support zijn in de overeenkomst inbegrepen. De gebruikers van de producten zijn de krijgsmachtdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht en de Defensiestaf.

– Het veiligheidsniveau van het ministerie van Defensie is hoog en men plant er ver vooruit, hetgeen zowel vanuit het oogpunt van veiligheid als kosten voordelen biedt, aldus Jeroen de Muijnck, directeur van Sectra Communications BV.

Een veilige communicatie met Tiger XS
De Tiger-producten van Sectra voor beveiligde telefonie worden gebruikt door gezagsdragers, overheidsfunctionarissen en militairen in 17 Europese landen. Afgelopen najaar werd Tiger XS door de EU-raad uitgekozen als het product dat binnen de Europese Unie voor beveiligde telefonie zal worden gebruikt.

In Nederland wordt Tiger XS gebruikt door alle departementen en door Defensie. Telefoongesprekken tussen ministers, staatssecretarissen en ambtenaren met sleutelrollen zijn daarmee beschermd tegen het lekken van informatie. Alle ministers beschermen bovendien hun faxcommunicatie tussen de departementen met behulp van Tiger XS.